سامانه های پیامک متنی و صوتی ؛ ارائه خدمات ارسال پیام های اطلاع رسانی در بستر فضای مجازی و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال