انجام فرآیندهای تبلیغات مجازی و بازاریابی و فروش اینترنتی محصولات و خدمات مبتنی بر روش های نوین و کاربردی دیجیتالی